/ Normer och regelverk / eNorm – digitala normer och regelverk / Regelverk, anvisningar och normer styckevis

Regelverk, anvisningar och normer

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Här kan du köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis.

Regelverk och anvisningar

Vad får du

Som användare får du tillgång till regelverket eller regelverken, samt alla ändringar och tidigare versioner. Utöver detta ingår sammanfattningar av dessa revideringar samt frågor och svar. Du blir även informerad om när revideringar sker och får omgående tillgång till dessa när de träder ikraft.

Regelverk och anvisningar

Regelverken köpes styckesvis. Klicka på respektive regelverk för att lägga i varukorgen:

SBF 110 Regler för brandlarm
SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande
SBF 500 Regler för gassläcksystem
SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem
SBF 501 Regler för boendesprinklersystem
SBF 504 Regler för trycksatt stigarledning
SBF 503 Regler för vattendimsystem
SBF 505 Regler för brandsäker byggarbetsplats
SBF 508 Regler för kökssläcksystem
SBF 126 Regler för brandskydd i höglager
SBF 110 Rules for fire alarm
SBF 120 Rules for automatic water sprinkler systems
SBF 142 Regler för anslutning och provning av vattentillopp och sprinklersystem
SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning
SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner
SBF 127 Rules for fire protection on work vehicles
SBF 128 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar
SBF 128 Guidelines for fixed automatic fire suppression systems on buses and coaches
SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
SBF 1021 Regler för orienterings - och serviceritningar för brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande och gassläcksystem

Normer

Vad får du

Som användare får du tillgång till normen eller normerna. Du blir även informerad om när revideringar sker och får omgående tillgång till dessa när de träder ikraft.

Normer

Normerna köpes styckesvis. Klicka på respektive norm för att lägga i varukorgen:

SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
SBF 1007 Norm för behörig ingenjör brandlarm
SBF 1008 Norm för anläggarfirma brandlarm
SBF 1402 Norm för Centralutrustning för branddetekterings- och brandlarmsystem
SBF 1420 Norm för Aspirerande rökdetektorer för branddetekterings- och brandlarmsystem
SBF 1421 Norm för utrustning för larm och felöverföring
SBF 1423 Norm för optiska larmdon för branddetekterings- och brandlarmsystem
SBF 1425 Radiolänkade komponenter för branddetekterings- och brandlarmsystem
SBF 1490 Norm för Specialdetektorer för branddetekterings- och brandlarmsystem
SBF 2017 Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande
SBF 2018 Norm för anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande
SBF 1416 Centralutrustning för talat larm för branddetekterings- och brandlarmsystem
SBF 1424 Högtalare för talat meddelande för branddetekterings- och brandlarmsystem
SBF 1001 Norm för behörig ingenjör gassläcksystem
SBF 1002 Norm för anläggarfirma gassläcksystem
SBF 2005 Norm för brandskyddstekniker F-gas
SBF 2006 Norm för anläggarfirma F-gas
SBF 2007 Norm för servicefirma gassläcksystem
SBF 1494 Norm för kontrollenheter och fördröjningsanordningar för släcksystem
SBF 60 Komponenter för vattensprinklersystem
SBF 60 Components for water sprinkler systems
SBF 1018 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler
SBF 1020 Norm för anläggarfirma vattensprinkler
SBF 2016 Norm för sprinklerkonsultfirma
SBF 1030 Norm för datorprogram för hydrauliska beräkningar vattensprinkler
SBF 2008 Norm för behörig ingenjör boendesprinkler
SBF 2009 Norm för anläggarfirma boendesprinkler
SBF 2019 Norm behörig ingenjör vattendimma högtryck
SBF 2020 Norm för anläggarfirma vattendimma högtryck
SBF 2003 Norm brandkonsultföretag
SBF 2004 Norm brandprojektör
SBF 1031 Norm termograför elanläggning
SBF 2025 Norm Anläggarfirma kökssläcksystem

Abonnemangspriset gäller per år och användare. Abonnemanget gäller för ett år i taget. Därefter förlängs det automatiskt med ett år i taget om inte uppsägning sker tre månader innan avtalets utgång

Intresserad av att köpa en paketlösning?