/ Normer och regelverk / eNorm – digitala normer och regelverk

eNorm – digitala normer och regelverk

eNorms ikoner för olika normer och riktlinjer på en dator-,mobil- och läsplattaskärm

I eNorm finner du alla de nu gällande och uppdaterade versionerna av Brandskyddsföreningens normer och regelverk.

Genom att beställa ett paket inom eNorm får du tillgång till de normer, regelverk och övriga dokument som gäller för det aktuella ämnesområdet.

Du kan även välja att beställa regelverk, anvisningar och normer styckevis:

Abonnemangspriset gäller per år och användare. Abonnemanget gäller för ett år i taget. Därefter förlängs det automatiskt med ett år i taget om inte uppsägning sker tre månader innan avtalets utgång.