Paket Brandlarm

Ett paket inom området Brandlarm med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

KÖP paket

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Brandlarm:

 • SBF 110 Regler för brandlarm
 • SBF 110 Rules for fire alarm
 • SBF 1007 Norm för behörig ingenjör brandlarm
 • SBF 1008 Norm för anläggarfirma brandlarm
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 1021 Anvisningar för orienteringsritningar och serviceritningar för brandlarmanläggningar
 • SBFs Normer för Brandlarmsmateriel
 • SBF 126 Regler för brandskydd i höglager
 • SBF 500 Regler för gassläcksystem
 • SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Pris

1 900 kr

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?