Paket Brandlarm

Symbol för brandlarm och människor som rör sig fort i bakgrunden

Ett paket inom området Brandlarm med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Brandlarm:

 • SBF 110 Regler för brandlarm
 • SBF 110 Rules for fire alarm
 • SBF 1007 Norm för behörig ingenjör brandlarm
 • SBF 1008 Norm för anläggarfirma brandlarm
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 1021 Regler för orienterings - och serviceritningar för brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande och gassläcksystem
 • SBFs Normer för Brandlarmsmateriel
 • SBF 500 Regler för gassläcksystem
 • SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?