Paket Trycksatt stigarledning

Symbol för trycksatt stigarledning

Ett paket inom området Trycksatt stigarledning med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Trycksatt stigarledning:

  • SBF 504 Regler för trycksatt stigarledning
  • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
  • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordning
  • SBF 1018 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler
  • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
  • Särskilda villkor och rekommendationer
  • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?