Paket boendesprinkler

Symbol för sprinkler

Ett paket inom området Boendesprinkler med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Boendesprinkler:

 • SBF 501 Regler för boendesprinklersystem
 • SBF 120:8 Regler för vattensprinklersystem
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 142 Regler för anslutning och provning av vattentillopp och sprinklersystem
 • SBF 2008 Norm för behörig ingenjör boendesprinkler
 • SBF 2009 Norm för anläggarfirma boendesprinkler
 • SBF 2016 Norm för sprinklerkonsultfirma
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 1018 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler
 • SBF 60 Norm för komponenter för vattensprinklersystem
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?