Paket boendesprinkler

Ett paket inom området Boendesprinkler med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Boendesprinkler:

 • SBF 501 Regler för boendesprinklersystem
 • SBF 120:8 Regler för vattensprinklersystem
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 142 Regler för anslutning och provning av vattentillopp och sprinklersystem
 • SBF 2008 Norm för behörig ingenjör boendesprinkler
 • SBF 2009 Norm för anläggarfirma boendesprinkler
 • SBF 2016 Norm för sprinklerkonsultfirma
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 1018 Norm för behörig ingenjör vattensprinkler
 • SBF 60 Norm för komponenter för vattensprinklersystem
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?