Paket Gassläcksystem

Ett paket inom området Gassläcksystem med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Gassläcksystem:

 • SBF 500 Regler för gassläcksystem
 • SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning
 • SBF 1001 Norm för behörig ingenjör gassläcksystem
 • SBF 1002 Norm för anläggarfirma gassläcksystem
 • SBF 2005 Norm för brandskyddstekniker F-gas
 • SBF 2006 Norm för anläggarfirma F-gas
 • SBF 2007 Norm för servicefirma gassläcksystem
 • SBF 1494 Norm för kontrollenheter och fördröjningsanordningar för släcksystem
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 1021 Regler för orienterings - och serviceritningar för brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande och gassläcksystem
 • SBF 110 Regler för brandlarm
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?