Paket Gassläcksystem

Symbol för gassläcksystem

Ett paket inom området Gassläcksystem med tillhörande regelverk, normer och dokument som beskriver lämplig kvalitetsnivå på utförande.

Vad ingår

Paketet innehåller regelverk, normer och dokument inom området Gassläcksystem:

 • SBF 500 Regler för gassläcksystem
 • SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning
 • SBF 1001 Norm för behörig ingenjör gassläcksystem
 • SBF 1002 Norm för anläggarfirma gassläcksystem
 • SBF 2005 Norm för brandskyddstekniker F-gas
 • SBF 2006 Norm för anläggarfirma F-gas
 • SBF 2007 Norm för servicefirma gassläcksystem
 • SBF 1494 Norm för kontrollenheter och fördröjningsanordningar för släcksystem
 • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar
 • SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar
 • SBF 1021 Regler för orienterings - och serviceritningar för brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande och gassläcksystem
 • SBF 110 Regler för brandlarm
 • Mallar, blanketter, checklistor och anvisningar
 • Särskilda villkor och rekommendationer
 • Äldre normer och regelverk

Intresserad av att köpa regelverk, anvisningar och normer styckevis?