/ Om oss / Kontakt

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Årstaängsvägen 21 C i Liljeholmen

Postadress: 
Brandskyddsföreningen Sverige
Box 472 44
100 74 Stockholm

Telefon: 08-588 474 00
Telefax: 08-662 35 07
E-post till anställda: fornamn.efternamn@brandskyddsforeningen.se

 

Brandskyddsföreningen Sverige
Organisationsnummer: 802000-4266
Fakturaadress: Brandskyddsföreningen Sverige,
GEM 7368020004266,
Box 44062, 100 73 Stockholm 

Brandskyddsföreningens Service AB
Organisationsnummer: 556114-9617
Fakturaadress: Brandskyddsföreningens Service AB,
GEM 7365561149616,
Box 44062, 100 73 Stockholm

Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB
Organisationsnummer: 556711-5323
Fakturaadress: Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB 
GEM 7365567115325, Box 44062, 100 73 Stockholm

Brandforsk (Styrelsen för svensk brandforskning)
Organisationsnummer: 802009-3327
Fakturaadress: Brandforsk, GEM 7368020093321, 
Box 44062, 100 73 Stockholm