/ Om oss / Kontakt

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Årstaängsvägen 21 C i Liljeholmen

Postadress: 
Brandskyddsföreningen Sverige
Box 472 44
100 74 Stockholm

Telefon: 08-588 474 00
Telefax: 08-662 35 07
E-post Kundsupport: sbf@brandskyddsforeningen.se
E-post till anställda: fornamn.efternamn@brandskyddsforeningen.se

 

Brandskyddsföreningen Sverige
Organisationsnummer: 802000-4266
Fakturaadress: Brandskyddsföreningen Sverige
FE 978 Scancloud, SE-831 90 ÖSTERSUND

Pdf-fakturor skickas till: sbfsverige@pdf.scancloud.se (adressen används endast för fakturor)

Brandskyddsföreningens Service AB
Organisationsnummer: 556114-9617
Fakturaadress: Brandskyddsföreningens Service AB
FE 977 Scancloud, SE-831 90 ÖSTERSUND

Pdf-fakturor skickas till: sbfservice@pdf.scancloud.se (adressen används endast för fakturor)

Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB
Organisationsnummer: 556711-5323
Fakturaadress: Försäkringsbranschens
Restvärderäddning i Sverige AB
FE 979 Scancloud, SE-831 90 ÖSTERSUND

Pdf-fakturor skickas till: rvr@pdf.scancloud.se (adressen används endast för fakturor)

Brandforsk (Insamlingsstiftelsen Brandforsk)
Organisationsnummer: 802481-0569
Fakturaadress: Insamlingsstiftelsen Brandforsk
FE 1406 Scancloud, SE-831 90 ÖSTERSUND

Pdf-fakturor skickas till: brandforsk@pdf.scancloud.se (adressen används endast för fakturor)