/ Om oss / Föreningen

Föreningen

Vit flagga med Brandskyddsföreningens logotyp

Ett ledande kunskapscentrum och samhällsaktör

Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. Vi utvecklar och sprider kunskap, tar ställning och driver opinion. 

Vår allmännyttiga roll innebär att vi är en samhällsaktör. Vi driver inte enskilda medlemmars eller branschers intressen. Detta gör att vi kan agera som normsättande part och certifiera aktörer, tex installations- och utbildningsföretag.

Vi utvecklar och förvaltar normer, regler och rekommendationer som ligger till grund för brandsäkra lösningar i bostadshus och kontor, inom industrin, på lantbruket eller i verkstaden. Vårt arbete blir en slags ”soft law” framtagna i samverkan med medlemmarna.