/ Om oss / Föreningen / Stadgar

Stadgar för Brandskyddsföreningen Sverige

Böcker staplade på varandra

Föreningens uppgift § 1

Brandskyddsföreningen Sverige, som är en allmännyttig ideell förening, ska verka för ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Föreningen ska samarbeta med de lokala brandskyddsföreningarna och med kommunal räddningstjänst samt med intressenter för näringsliv och offentlig verksamhet.

Brandskyddsföreningen är en rikstäckande organisation med lokal närvaro. Organisationsmodellen bygger på en nationell brandskyddsförening, Brandskyddsföreningen Sverige, och självständiga lokala brandskyddsföreningar som verkar inom sina respektive geografiska områden. Såväl den nationella som de lokala brandskyddsföreningarna är allmännyttiga ideella föreningar.

Föreningen och dess dotterbolag ska tillsammans med samarbetsparter, bedriva opinions-, utbildnings- och förlagsverksamhet baserat på kunskap och andra aktiviteter som främjar föreningens mål. Inom koncernen ska finnas nödvändig kompetens för att stödja dessa verksamheter.

Läs Brandskyddsföreningen Sveriges stadgar i sin helhet, fastställda vid årsstämma 2023-05-17.

Se även