/ Om oss / Föreningen / Stadgar

Stadgar för Brandskyddsföreningen Sverige

Föreningens uppgift § 1

Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen ska samarbeta med de regionala brandskyddsföreningarna och med kommunal räddningstjänst samt med intressenter för näringsliv och offentlig verksamhet. Föreningen ska bedriva informations-, utbildnings- och förlagsverksamhet och andra aktiviteter som främjar föreningens mål. Inom föreningen ska finnas teknisk kompetens för att stödja dessa verksamheter.

Läs Brandskyddsföreningen Sveriges stadgar i sin helhet, fastställda vid årsstämma 2020-05-20.