/ Om oss / Föreningen / Representantskapet

Representantskapet

Representantskapet är ett rådgivande forum till styrelsen rörande Brandskyddsföreningens långsiktiga inriktning av verksamheten. Medlemmarna som ska företrädas i representantskapet utses av årsstämman efter förslag av styrelsen och för en tid av två år.

Syftet

”Syftet med representantskapet är att tillvarata ett aktivt medlemsinflytande och få medlemmarnas feedback på verksamheten olika områden. "

Av årsmötet 2023 valda representanter

Data/Telecom
Telia

Elprodukt
Electrolux

Forskning
RISE

Försäkring
Folksam
If
Länsförsäkringar
Trygg-Hansa

Handel
IKEA

Hotell
Scandic

Hälso&Sjukvård
Capio S:t Göran

Industri (Transport)
Scania

Kommuner
Malmö Stad

Brandkonsult
Briab

Skogs- och lantbruk
LRF

Myndighet
MSB
Rikspolisstyrelsen
SOS Alarm

Räddningstjänst
Räddningstjänsten StorGöteborg

Se även