/ Om oss

Om oss

Vi arbetar för ett brandsäkrare Sverige.

I snart ett sekel har Brandskyddsföreningen bidragit till att sprida och utveckla fördjupade kunskaper om skadepreventivt arbete inom brandsäkerhet. Genom forskning och datainsamling kan vi samla brandsäker kunskap och göra den tillgänglig där den gör som mest nytta.

Vi har ett brett nätverk och samverkar ständigt med myndigheter, kommuner och akademier, men också med branschorganisationer och framförallt våra medlemsorganisationer. I vår samverkan får vi tillgång till data och erfarenheter av brand som vi samlar och sprider för att ytterligare stärka vår kunskapsbas. 

Brandskyddsföreningen har sedan starten varit ideella och verkat allmännyttigt. Vårt oberoende är en viktig garanti för att de normer och regelverk, eller utbildningar och certifieringar vi står bakom alltid har brandsäkerheten i centrum.