/ Om oss

Om oss

Vi arbetar för ett brandsäkrare Sverige.

Utifrån visionen ”Ett brandsäkrare Sverige” arbetar vi för att öka brandsäkerheten i Sverige och minska samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att vara ett ledande kunskapscentrum i brandsäkerhet. 2019 firar vi dessutom 100 år.

För oss går nytta och affärer hand i hand. Vi bedriver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning samt brand- och säkerhetscertifiering.  I vår stiftelse Brandforsk ser vi till att driva utvecklingen på området framåt.

Genom våra 22 lokala föreningar finns vi representerade över hela Sverige. Tillsammans arbetar vi för att göra människors vardag brandsäker.