/ Om oss

Om oss

Medarbetare på Brandskyddsföreningen presenterar något framför en grupp i en sal

Vi arbetar för ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som, tillsammans med de lokala brandskyddsföreningarna och våra medlemmar, arbetar och driver opinion för ett brandsäkert och hållbart Sverige. Vi är ett opartiskt och branschöverskridande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom kunskapsspridning, utbildning, restvärderäddning, besiktning och konceptet Heta Arbeten®.

Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher samt stödjer forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet.

Det här är Brandskyddsföreningen:

  • Vi är ett ledande kunskapscentrum och nätverk inom brandsäkerhet.
  • Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att öka brandsäkerheten och minska samhällets skadekostnader. Vi utvecklar och sprider kunskap, tar ställning och driver opinion.
  • Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher samt stödjer forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet.
  • Vi samarbetar med Svensk Försäkring och våra normer och regler leder ofta till försäkringstekniska rekommendationer.
  • Vår allmännyttiga roll innebär att vi arbetar för hela samhället och driver inte enskilda medlemmars eller branschers intressen.
  • Genom våra 20 lokala föreningar är vi representerade över hela landet.
  • Tillsammans arbetar vi för att göra människors vardag brandsäkrare.