/ Brandsäkerhet

Brandsäkerhet

Brandlarm och skylt för brandsläckare

Genom vår omvärldsbevakning kan vi snabbt svara mot nya eller förändrade behov ute i samhället.

Oavsett om du är beställare eller utförare har du stöd i vårt material för att säkerställa att arbeten utförs på ett brandsäkert sätt. På så vis kan vi gemensamt bidra till att samhället fortsätter utvecklas på ett hållbart och brandsäkert vis. 

Under Normer & regelverk, i toppmenyn, hittar du mer information om specifika brandrelaterade utmaningar.

Du som privatperson hittar information riktad till dig här.