/ Brandsäkerhet / Fordon och arbetsmaskiner

Fordon och arbetsmaskiner

Närbild på en arbetsmaskin

SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner

Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 föreskriver att vissa typer av arbetsfordon ska vara säkerhetsutrustade på ett sätt så att brand förebyggs. Reglerna gäller för utförande av elinstallation, bränslesystem, hydraulsystem och släcksystem samt övriga brandsäkerhetsanordningar på fordonet. 

SBF 128 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

I Sverige inträffar drygt en brandincident på en buss i veckan. Det visar en rapport om bussar och brandsäkerhet som Sveriges bussföretag har gett ut.

Hälften av bussbränderna är orsakade av elfel. Det är vanligast att bussbränderna startar i motorrummet. Försäkringsbolagen har därför beslutat att bussar registrerade efter 2003 ska vara utrustade med en automatisk släckanläggning som är placerad i motorrummet. Det är ett krav för att få teckna en brandförsäkring.

SBF 128 är regelverket som styr utformningen och den tekniska uppbyggnaden av en automatisk släckanläggning. I regelverket finns också krav på de företag som ska tillhandahålla och montera dessa.

Se även