/ Brandsäkerhet / Släckanläggningar

Släckanläggningar

Sprinkler i tak

Det finns flera typer av släcksystem. De lämpar sig olika väl i olika miljöer. Här får du en introduktion till några av dem.

Sprinkler

  • Vattensprinkler, sprinklerhuvuden med en glasbulb. Bara de sprinklerhuvuden som är utsatta för branden aktiveras.
  • Vattenspray eller grupputlösningssystem. Vatten flödar ut ur samtliga munstycken inom sektionen samtidigt.
  • Boendesprinkler är benämningen på system som är speciellt utvecklade för boendemiljöer.
  • Vattendimma är en form av vattensprinkler där vattendropparna är mindre än 1 mm i diameter.

Skumsystem

Det finns tre olika typer beroende på hur mycket skummet expanderar.

  • Lättskum – vätskan expanderar minst 200 gånger. Används för skumfyllnad av lokaler.
  • Mellanskum – vätskan expanderar 20-200 gånger. Används exempelvis för invallningar runt cisterner.
  • Tungskum – vätskan expanderar upp till 20 gånger. Används i industrin för specialapplikationer.

Gassläcksystem

Gaserna är rena släckmedel som är lämpliga i känsliga miljöer. Gassläcksystem släcker brand genom att absorbera värme och reducera syrehalten. 

Se även