/ Brandsäkerhet / Vård & omsorg

Vård & omsorg

Två personer i en trädgård, den ena personen håller i en växt

Du som bedriver verksamhet inom vård och omsorg har ett stort ansvar för brandsäkerheten.

I de flesta andra verksamheter kan de som vistas i lokalerna ta sig ut på egen hand om det börjar brinna. I din verksamhet hänger det i stor utsträckning på dig och dina medarbetare. Alla behöver veta hur de ska agera vid en eventuell brand. Rutinerna behöver vara genomtänkta och väl inövade.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet är det allra viktigaste. Det handlar om att du och dina medarbetare utgör barriärer som bryter händelsekedjorna. Ha koll på vilka risker som finns. Skapa riskmedvetenhet med hjälp av utbildningar och genom att regelbundet diskutera brandsäkerheten inom er verksamhet. Ta fram tydliga regler och rutiner, gör dem kända och se till att de efterlevs.

Utbildning

De förebyggande åtgärderna behöver anpassas till verksamheten och dess risker. För det behövs kunskap. Våra utbildningar, handböcker och rekommendationer lär dig mer. Du kan också fräscha upp dina kunskaper på våra seminarier och konferenser.

Vid brand

När en brand uppstår finns där en kedja av bakomliggande orsaker som ofta beror på okunskap.  Någon har ställt en halogenlampa bredvid en säng, någon har köpt in madrasser som är lättantändliga. Små genvägar som förenklat vardagen men åsidosatt säkerheten. Exempel som visar på hur viktigt det är med kunskap kring dessa frågor.

Flest dödsbränder sker på äldreboenden. Ofta har dessa bränder startat i samband med rökning – det har börjat brinna i rökarens kläder eller i möbeln som personen befunnit sig i vid tillfället. Psykiatriska avdelningar är också särskilt drabbade av bränder och det är också där de mest omfattande bränderna inträffar. Men även andra vårdavdelningar har drabbats av bränder.

Se även