/ Brandsäkerhet / Skolan

Skolan

Elev sitter vid en skolbänk och skriver

Fler än hälften av alla bränder i skola och förskola är anlagda. Dessutom finns i skolmiljön ett antal verksamheter med förhöjd brandrisk, till exempel kemi, hemkunskap och slöjd.

Brandskyddsansvarig

Rektorn är ytterst ansvarig för brandskyddsarbetet, men som i alla typer av organisationer är det viktigt att delegera och sprida både kunskap och ansvar. Bland personalen bör det finnas brandskyddsansvariga.

Utrymning Samtliga

Lärare bör utbildas i utrymning samt i hur man hanterar en handbrandsläckare. Eleverna ska känna till utrymningsvägar och återsamlingsplatser och med jämna mellanrum bör personal och elever delta i utrymningsövningar.

Utbildningen Upp i rök

Varje år utbildas tusentals elever för att bli medvetna om risker och konsekvenser av bränder och anlagd brand i skolor, med Brandskyddsföreningens utbildning Upp i rök.

Läs mer om Utbildningen Upp i rök >

Utbildningen Flammys Brandsyn

Flammys Brandsyn är en kostnadsfri utbildning som Brandskyddsföreningen erbjuder elever i årskurs 2. Syftet är att minska antalet bostadsbränder och anlagda skolbränder och öka kunskaperna om brandsäkerhet.

Läs mer om Utbildningen Flammys Brandsyn >

Se även