/ Brandsäkerhet / Skolan

Skolan

I skolan är mer än hälften av alla bränder anlagda. Dessutom hanterar man ofta brandfarliga varor i slöjd- och kemisalar.

Anlagda bränder är idag ett stort problem på många skolor. Skolor med problem inom andra områden drabbas oftare av anlagda bränder än skolor med en mer fungerande miljö. I de lägre åldrarna ligger problem i att barnen inte förstår riskerna med brand.

Förutom anlagda bränder så innefattar skolan också verksamheter med högre brandrisk än normalt, till exempel kemi, hemkunskap och slöjd.

Brandskyddsansvarig

Rektorn är ytterst ansvarig för brandskyddsarbetet, men som i alla typer av organisationer är det viktigt att delegera och sprida både kunskap och ansvar. Bland personalen bör det finnas brandskyddsansvariga.

Utrymning

Samtliga lärare bör utbildas i utrymning samt i hur man hanterar en handbrandsläckare. Eleverna ska känna till utrymningsvägar och återsamlingsplatser och med jämna mellansrum bör personal och elever delta i utrymningsövningar.