/ Brandsäkerhet / Skolan / Anlagd brand

Anlagd brand

Anlagda bränder förekommer i olika miljöer och är en vanlig orsak till bränder i fordon, i skog och mark samt byggnader. När det gäller byggnader, är bostäder och skolor extra utsatta. Under 2019 gjorde räddningstjänsten 572 insatser till bränder i skol- och förskolebyggnader, varav 306 bedömdes vara anlagda.

anlagd_brand_statistik.jpg

Utvecklingen av skolbränder och anlagda skolbränder över tid. Från Brandforsk rapport 2020:3.

När det gäller skolbränderna rör det sig om två huvudkategorier; bränder som inträffar dagtid, oftast inne i skolan, exempelvis på toaletter, i papperskorgar eller dylikt, samt bränder utanför skoltid, där fasader antänds eller brinnande föremål kastas in genom fönster. I det senare fallet uppstår i många fall stora egendomsskador, medan det för de bränder som anläggs under skoltid finns större risk för personskador. Båda typerna innebär en störning i undervisningen och skapar otrygghet bland elever och personal.

Stora konsekvenser för den som anlägger en brand

Unga människor har en sämre förmåga att inse följderna av sitt handlande och kanske inte kan förstå att även en brand i en papperskorg på toalett en kan leda till en mycket allvarlig situation.

 • Du riskerar andra människors liv och hälsa.
 • Röken från branden kan hindra personer inne i byggnaden att ta sig ut.
 • Du utsätter räddningstjänstens personal för risker.
 • Det kan bli stora materiella skador och ekonomiska förluster.
 • Det orsakar mänskligt lidande och otrygghet för många.

Samhället ser strängt på fenomenet anlagd brand och konsekvenserna blir allvarliga även för en ung brandanläggare. Straffen för mordbrand/skadegörelse är avsevärda och förutom brottsmålet uppstår en skadeståndsskyldighet:

Straff för skadegörelse/mordbrand

 • Vid skadegörelse kan du dömas till böter eller fängelse och vid mordbrand kan du dömas till fängelse.
 • Även vid försök/förberedelse kan straffansvar utdömas.
 • Om du är under 15 år kopplas sociala myndigheter in.
 • Om du är 15–18 år kan du få ungdomsvård.
 • Om du är över 18 år kan du få fängelse.

Skadestånd

 • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada ska ersätta skadan.
 • Personligt skadestånd oavsett ålder – förövaren får själv betala.
 • Skulden är livslång.

Den som anlägger en brand eller orsakar skadegörelse kan få problem med att få jobb, lägenhet, körkort, banklån, kreditköp och mobilabonnemang. Även felaktigt utlösta brandlarm kan leda till ersättningsskyldighet.

Se även