/ Brandsäkerhet / Skolan / Utbildningen Upp i rök

Utbildningen Upp i rök

Illustration upp i rök

Varje år utbildas tusentals elever för att bli medvetna om risker och konsekvenser av bränder och anlagd brand i skolor, med Brandskyddsföreningens utbildning Upp i rök.

I september 2020 lanserades ett nytt, uppdaterat utbildningsmaterial, med nya case och med ett nytt upplägg som bygger mer på dialog med eleverna än det tidigare materialet. Fokus ligger också mer på trygghet, beteende och hur eleverna ska agera vid brand.

Utbildningen ingår som en del i MSB:s uppdrag inom anslag 2:6, som syftar till att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Den riktar sig till ungdomar i högstadiet med syfte att öka kunskapen för att förebygga anlagda skolbränder.

Nytt mobilspel Upp i rök

I utbildningen ingår även mobilsspelet Upp i rök.

Tanken med spelet är att eleverna både ska höja på ögonbrynen och vilja spela det. Det är lekfullt, snabbt och enkelt och de blir påminda om vad de lärt sig på utbildningen.

Spelet bygger på omvänd pedagogik, i spelet får du göra det du INTE får göra i verkligheten. Sätt eld på saker i spelet och se vad det ger för konsekvenser. Lär dig av det. En liten lek med elden på skoltoaletten kan orsaka en hel skolbrand.

I slutet av varje spelomgång ser man vad kostnaden för förödelsen blev samt omvandlad till faktiska produkter såsom tuggummin, mobiltelefoner, pizzor etc… Detta för att ännu tydligare illustrerar att det är enorma summor det kan resultera i.

Spelet heter Upp i rök och kan hämtas i AppStore och PlayButiken.

mobilspelet_upp_i_rok.jpg

Här kan du se en trailer för spelet >

Utbildningsmaterialet

Upp i rök-utbildningen genomförs av de lokala brandskyddsföreningarna i samverkan med räddningstjänster över hela Sverige.

Jobbar du i en skola och vill veta mer? Kontakta din lokala brandskyddsförening.

Jobbar du i räddningstjänsten och vill ta del av materialet, se länk nedan. Kontakta den lokala brandskyddsföreningen i ditt område för att veta mer om utbildningens genomförande.

Läs mer om datainsamlingsverktyget KUB Skola >

Här hittar du som instruktör utbildningsmaterialet Upp i rök

Upp i rök – Instruktörshandledning (pdf)

Upp i rök - Utbildningsmaterial (zip)

Se även