/ Lokala föreningar

Lokala föreningar

I Sverige finns 20 lokala brandskyddsföreningar. Varje förening är fristående och har egen styrelse och ordförande. Tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige bildar vi Brandskyddsföreningen.

Varje lokal brandskyddsförening har en verksamhetsledare som har till uppgift att hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information inom området brandskydd. Tillsammans utbildar vi över 150 000 personer i brandskydd varje år.

För att se vilka utbildningar som vi erbjuder lokalt, välj din lokala förening i menyn.