/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Blekinge

Brandskyddsföreningen Blekinge

Brandskyddsföreningen Blekinge verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av brand. Vi gör det genom utbildning, utveckling, samordning och informationskampanjer.