/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Blekinge

Brandskyddsföreningen Blekinge

En båthamn med segelbåtar och små hus

Brandskyddsföreningen Blekinge verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av brand. Vi gör det genom utbildning, utveckling, samordning och informationskampanjer.