/ Regionala föreningar / Brandskyddsföreningen Jönköping

Brandskyddsföreningen Jönköping

Brandskyddsföreningen Jönköping verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av (främst) brand. Föreningens roll är främst samordning, utveckling, informationskampanjer och utbildning av instruktörer. Utbildning sker ofta tillsammans med räddningstjänsten.