/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Jönköpings län

Brandskyddsföreningen Jönköpings län

En skog

Brandskyddsföreningen Jönköpings län verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av (främst) brand. Föreningens roll är främst samordning, utveckling, informationskampanjer och utbildning av instruktörer. Utbildning sker ofta tillsammans med räddningstjänsten.