/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Kalmar län

Brandskyddsföreningen Kalmar län

Stenslott vid vatten i Kalmar

Brandskyddsföreningen Kalmar län arbetar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Det sker genom utbildning, information, rådgivning och aktiviteter som riktas till både allmänheten och organisationer.