/ Regionala föreningar / Brandskyddsföreningen Kalmar

Brandskyddsföreningen Kalmar

Brandskyddsföreningen Kalmar arbetar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Det sker genom utbildning, information, rådgivning och aktiviteter som riktas till både allmänheten och organisationer.