/ Medlemskap

Medlemskap i Brandskyddsföreningen

Var med och gör Sverige brandsäkert!

Som medlem i Brandskyddsföreningen är du med och brandsäkrar Sverige.  Vi är en allmännyttig ideell förening med visionen om ett brandsäkrare Sverige. Vårt uppdrag är att göra samhällsnytta genom att utveckla och sprida kunskap som förebygger och minskar påverkan av bränder. Vår opartiskhet är avgörande för vår trovärdighet som kunskapscentrum. Vi driver inte enskilda parters intressen.

Vi har verkat i 100 år för ett brandsäkrare Sverige. Gör som över 1400 företag – var med och gör Sverige brandsäkert du också!