/ Medlemskap

Medlemskap i Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är ett forum för att driva och samordna ökad brandsäkerhet i samhället. Vi samlar engagerade personer från samhälle, näringsliv och akademi. Mer än 1 400 st företag har tecknat medlemskap i Brandskyddsföreningen.

Ett medlemskap i Brandskyddsföreningen innebär att är du med och stödjer en oberoende, ideell och allmännyttig verksamhet. Vi har verkat i 100 år för ett brandsäkrare Sverige. Vi arbetar inte för några särintressen utan för alla i hela Sverige.