/ Medlemskap

Bli medlem i Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är ett forum för att driva och samordna ökad brandsäkerhet i samhället. Vi samlar engagerade personer från samhälle, näringsliv och akademi. Mer än 1 700 st företag har tecknat medlemskap i Brandskyddsföreningen.

Genom våra 22 lokala föreningar finns vi representerade över hela Sverige. Tillsammans arbetar vi för att göra människors vardag brandsäker.

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening och ett kunskapscentrum för brandsäkerhet.
I år firar vi 100 år.