/ Medlemskap / Våra medlemmar

Våra medlemmar

En kvinna som ler

Våra medlemmar har alla en sak gemensamt, det är att de vill vara med och stödja vårt arbete för att nå vår vision om ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Våra medlemmar består av företag och organisationer från olika branscher och verksamheter. Allt i från enmansföretag till stora globala företag med tiotusentals anställda.

Det är tillsammans med våra över 1200 medlemmar som vi genom ett aktivt påverkansarbete kan driva press och opinionsbildning inom aktuella brandsäkerhetsfrågor. Det är också tillsammans som vi kan göra stor skillnad i samhället!

Våra medlemmar stödjer även det viktiga arbete som våra 20 lokala föreningar gör runt om i landet. De arbetar bland annat med att utbilda och sprida kunskap till allmänheten i brandskydd med fokus på att förebygga bostadsbränder och anlagda bränder i skolor.

Ett extra tack!

Nedanstående 17 organisationer är medlemmar hos Brandskyddsföreningen och betalar utöver medlemsavgiften ett ovillkorat bidrag för att stötta den ideella verksamheten. Deras bidrag är av största vikt för att Brandskyddsföreningen ska nå sin vision om ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Försäkrings AB Göta  Lejon

Kommunassurans Syd försäkrings AB Electrolux försäkringsaktiebolag
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Anticimex Försäkring AB Länsförsäkringar AB
NCC Försäkrings AB S:t Eriks Försäkrings AB Sirius International Försäkringsaktiebolag
Dina Försäkringar AB Dirual Försäkrings AB Essity Försäkringsaktiebolag
IF Skadeförsäkring AB Sparia Group Försäkrings AB Stockholms stad Brandförsäkringskontor
Trygg-Hansa Försäkring Filial SJ AB