/ Medlemskap / Riksmöte 2024

Riksmöte 2024

Byggnaden Sthlm 01 fotad under en solnedgång

Välkommen till Brandskyddsföreningens Riksmöte 2024.

Den 16 maj bjuder vi in till konferens. Vi börjar med årsstämman och sen följer en dag med föreläsningar och möjlighet till att träffa branschkollegor och nätverka.

Preliminärt program

10:00 Brandskyddsföreningens årsstämma (separat anmälan till årsstämman krävs)

11:00 Brandskyddsföreningen – bredden är vår styrka
Visste du att Sverige är en förebild inom brandskydd i världen? Och här har Brandskyddsföreningen spelat en avgörande roll i över 100 år. Tillsammans med medlemmar, experter och samverkansgrupper har vi samlat in kunskap, utvecklat reglerande normer, besiktigat och skapat ledande utbildningar som ligger till grund för vårt brandsäkra samhälle idag. Men bränder är fortfarande ett stort problem. Därför står vi kvar vid frontlinjen för att driva utvecklingen framåt. Idag är Brandskyddsföreningen mer än bara en förening. Vi är en rörelse hängivna allt som berör innan, under och efter brand. För liv, hälsa och hållbarhet.
Jesper Boqvist, Verksamhetsområdeschef, Brandskyddsföreningen

12:00 Gemensam lunch

13:00 Välkomna och inledning
Mats Björs, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

13:10 Ett robust demokratiskt samhälle i kris och krig: Mjuk och hård resiliens
De största samhällskriserna – inte minst krig – kommer alltid att överväldiga det fredstida samhällets förmågor. Hela samhällskroppen, varje organisation, varje medborgare, behöver därför engagera sig, samarbeta och bidra efter bästa förmåga. Det är dock långt ifrån alltid som detta sker och den stora frågan är därför vad det är som avgör hur ett samhälle reagerar och vad vi kan göra för att reaktionen i Sverige blir så positiv och effektiv som möjligt. Detta blir avgörande för vår robusthet i mötet med de stora prövningarna.
Robert Egnell, Rektor vid Försvarshögskolan

13:30 Stärkt samhällsförmåga – 
Näringslivets roll inom försörjningsberedskapen och totalförsvaret
Det privata näringslivet utgör kärnan i totalförsvaret och därmed försörjningsberedskapen och uppbyggnaden av ett mer robust Sverige. Det privata näringslivet står för merparten av alla leveranser av varor och tjänster i Sverige. Därför måste utgångspunkten när totalförsvaret byggs och utvecklas utgå från näringslivets förutsättningar. Vidmakthållandet av konkurrenskraften hos bolagen är A-O. Företag och myndigheter måste agera nu för att hantera det svåra säkerhetsläget. Det största felet är att vänta på den perfekta lösningen.
Johan Sjöberg, Ansvarig för Säkerhets- och försvarspolicy, Svenskt Näringsliv

13:50 Elektrifiering – Kunskap för lösningar som levererar men inte skadar
Robust elektrifiering innebär lösningar som levererar men inte skadar. Båda dessa mål kräver kunskap för bra riskhantering gällande brand. Forskning och utveckling pågår både i Sverige och i andra länder, och omfattar framför allt solceller för produktion samt batterier och vätgas för lagring. Var står vi, vad är på gång, gör vi tillräckligt, och var har vi våra vita fläckar?
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Brandforsk 

Programpunkt uppdateras inom kort
Marcus Wråke, vd, Energiforsk 

14:30 Fika

15:00 Bränder och hållbart byggande – Olycksutredning efter brand i modulbyggnation av trä
En vindsbrand i ett flerbostadshus orsakade stora brand- och vattenskador vilket resulterade i rivning av byggnaden. Presentationen belyser en olycksutredning, med fokus på brandförloppet, och lärdomar kopplade till modulbyggnation i trä. Lärdomar dras även från ytterligare två olycksutredningar efter bränder i modulbyggnation.
Nina Gustafsson, Brandingenjör på Räddningstjänsten Syd

Brand som faktor i livscykelanalys – Vad kan en brand och brandskydd ge för livscykeleffekter i olika byggnadstyper
Från 2022 är det krav på att byggnaders klimatpåverkan i byggskedet ska deklareras vid nybyggnad. Lagen planeras att skärpas till att inkludera fler byggnadsdelar och fler skeden av byggnadens livscykel, samtidigt som gränsvärden för maximal klimatpåverkan för byggnader planeras att införas. Vad olika val avseende brandskydd genererar för behov av installationer, vad dessa ger för klimatbesparingar vid en brand eller vad en brand ger för klimatpåverkan är inget som beaktas i dessa beräkningar. Huruvida brandrisk kan vara en faktor som behöver beaktas vid beräkningarna av byggnadernas klimatpåverkan belyses i denna presentation.
Cecilia Wetterqvist, Hållbarhetsansvarig samt brand- och riskhanteringsingenjör, Bengt Dahlgren

15:40-16:10 Medlemspanel

Elin Sandahl, Chef skador,  Länsförsäkringar
Johan Szymanski, Ordförande i Föreningen Sveriges brandbefäl
Magnus Nordberg Ordförande i Sveriges brandkonsultförening
Nathalie Brantfalk, Säkerhetschef, Scandic
Per Hultman, Global Fire Safety and Security Manager, Scania

Plats

Scandic Continental, Stockholm

Tid och datum

kl. 10:00-16:30 16 maj 2024

Kostnad

Medlem: Konferensen är kostnadsfri för Brandskyddsföreningens medlemmar. En No Show avgift tas ut på 950 kr/person.
Max 2 personer per företag.

Inte medlem: 2495 kr/person.
Max 2 personer per företag.
(Alla priser är exklusive moms)

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Har du frågor om Riksmötet eller medlemskapet får du gärna kontakta oss här.

Se även