/ Medlemskap / Riksmöte 2024

Riksmöte 2024

Byggnaden Sthlm 01 fotad under en solnedgång

Brandskyddsföreningens Riksmöte 2024 arrangerades den 16 maj.

Tack till er som deltog under Riksmötet!
Dagen bjöd på ett intressant program med olika aktuella ämnen och föreläsare. Konferensen avslutades med en paneldiskussion bestående av Brandskyddsföreningens medlemmar.

Programmet under Riksmötet i korthet:

  • Brandskyddsföreningen – bredden är vår styrka
  • Ett robust demokratiskt samhälle i kris och krig: Mjuk och hård resiliens
  • Stärkt samhällsförmåga – Näringslivets roll inom försörjningsberedskapen och totalförsvaret
  • Elektrifiering – Kunskap för lösningar som levererar men inte skadar
  • Inblick i det internationella och svenska energilandskapet
  • Bränder och hållbart byggande – Olycksutredning efter brand i modulbyggnation av trä
  • Brand som faktor i livscykelanalys – Vad kan en brand och brandskydd ge för livscykeleffekter i olika byggnadstyper
  • Medlemspanel

 

Se även