/ Medlemskap / Stödjande medlemskap

Stödjande medlemskap

Skaka i hand

Välkommen att bli stödjande medlem i Brandskyddsföreningen! Som stödjande medlem är du med och stödjer vårt arbete för ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Som stödjande medlem betalar du 630 kr i årsavgift och som tack för ditt stöd ingår en prenumeration på vår prisbelönta tidning BrandSäkert (värde 435 kr per år).

Stödjande medlem är enskild person eller person i enmansföretag, d.v.s. företag som saknar anställda utöver ägaren, som erlagt stadgad, årlig medlemsavgift.  Stödjande medlemmar räknas inte som aktiva medlemmar och är inte medlemmar i någon lokal brandskyddsförening.

Läs mer i föreningens stadgar >

För tillvaratagande av ett aktivt medlemsinflytande finns ett rådgivande representantskap till styrelsen. En representant för de stödjande medlemmarna utses till detta representantskap av årsstämman.

Denna stödjande medlem har också en rösträtt på årsstämman.

Alla stödjande medlemmar har rätt att delta i och yttra sig på föreningsstämman även om de inte är röstberättigade.

Fyll i formuläret nedan för att bli stödjande medlem.