/ Medlemskap / Stödjande medlemskap

Stödjande medlemskap

Vill stödja vårt arbete för ett brandsäkrare och hållbart Sverige men har inte behov av alla våra medlemsförmåner? Som stödjande medlem betalar du 630 kr i årsavgift och är med och stödjer vår allmännyttiga verksamhet för ett brandsäkrare Sverige. En prenumeration på tidningen BrandSäkert ingår som tack för ditt stöd. Stödjande medlem kan endast vara enskild person eller person i enmansföretag, d.v.s. företag som saknar anställda utöver ägaren.

Detta ingår:

  • Prenumeration på vår prisbelönta tidning BrandSäkert (värde 435 kr per år)

För tillvaratagande av ett aktivt medlemsinflytande finns ett rådgivande representantskap till styrelsen. En representant för de stödjande medlemmarna utses till detta representantskap av årsstämman.

Denna stödjande medlem har också en rösträtt på årsstämman.

Alla stödjande medlemmar har rätt att delta i och yttra sig på föreningsstämman även om de inte är röstberättigade.

Stödjande medlem är enskild person eller person i enmansföretag, d.v.s. företag som saknar anställda utöver ägaren, som erlagt stadgad, årlig medlemsavgift.  Stödjande medlemmar räknas inte som aktiva medlemmar och är inte medlemmar i någon lokal brandskyddsförening.

Läs mer i föreningens stadgar >

Fyll i formuläret nedan för att bli stödjande medlem.