/ Medlemskap / Visa att du är medlem

Visa att du är medlem

Visa gärna att ni är medlemmar i Brandskyddsföreningen Sverige genom att använda nedanstående logotyp på er webbplats.

Logotypen får användas under följande förutsättningar:

  • Att logotypen inte beskärs, förvanskas, retuscheras eller på annat sätt ändras vare sig i färg, form eller typografi. Logotypen ska vara i den storlek som finns för nerladdning 150 pixlar bred (53 mm) och får inte förstoras eller förminskas.
     
  • Att nyttjaren och/eller dennes verksamheter, produkter och/eller tjänster inte använder logotypen på ett sådant sätt som kan uppfattas som rekommenderade/styrkta/godkända av Brandskyddsföreningen, utan Brandskyddsföreningens godkännande.
     
  • Att logotypen alltid placeras tydligt separerad från marknadsföring och informationselement.
     
  • Att logotypen vid publicering på webbsida alltid är länkad till www.brandskyddsforeningen.se.  


Notera att Brandskyddsföreningens fristående logotyp som består av namnet Brandskyddsföreningen och fågel Fenix inte längre får användas av externa användare. Den ersätts av den nya logotypen/symbolerna för medlemmar, samt arrangör, certifierad instruktör och certifierad utförare av Heta Arbeten.

Har du frågor om hur ni får använda logotypen/symbolerna, tveka inte att höra av dig till foreningsenheten@brandskyddsforeningen.se