/ Medlemskap / Det här stödjer du

Det här stödjer du

Normer-och-regelverk-medlem.jpg

Utvecklar normer och regelverk

Med stöd i aktuell forskning och datainsamling tar våra experter, tillsammans med etablerade samverkansgrupper, fram normer, regler, handböcker och rekommendationer. De ligger i sin tur grund för brandsäkra lösningar i bostadshus, kontorslokaler och vårdboenden samt inom industrin, på byggarbetsplatser, lantbruk och verkstäder.

Genom vår norm- och certifieringsverksamhet skapar vi värde för näringsliv, samhällsorganisationer och yrkesverksamma så de kan öka brandsäkerheten och minska skadekostnaderna.

Förebygger-bränder-medlem.jpg

Förebygger bränder

Med stöd i forskning och kunskap hos våra experter utvecklar vi effektiva och hållbara tjänster som förebygger och minskar bränder. Vi bedriver affärsverksamhet inom bland annat Heta Arbeten®, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, elbesiktning, brand- och säkerhetscertifiering samt utbildnings- och förlagsverksamhet.

Forskning-medlem.jpg

Stöder forskning och kunskapsutbyten

Vi arbetar aktivt med kunskapsutveckling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. I insamlingsstiftelsen Brandforsk bedrivs projekt som delvis är finansierade av Brandskyddsföreningen.

Nätverk-medlem.jpg

Driver nätverksbaserade samarbeten

Vår verksamhet är plattforms- och nätverksbaserad för både privata och offentliga aktörer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och representanter från branschorganisationer, försäkringsbolag, myndigheter och andra organisationer arbetar vi för att hantera samhällets brandsäkerhetsutmaningar

LBF-medlem.jpg

Samarbetar med 22 lokala föreningar

Brandskyddsföreningen är en rikstäckande organisation med lokal närvaro. Tillsammans med våra 22 lokala föreningarna arbetar vi för ett brandsäkrare Sverige.

Press-opinion-medlem.jpg

Driver press och opinionsbildning

Genom ett aktivt press- och opinionsarbete, seminarier och möten med intressenter skapar vi intresse för Brandskyddsföreningens vision och driver aktuella brandsäkerhetsfrågor.