/ Medlemskap / Det här stödjer du

Det här stödjer du

Vi är en allmännyttig ideell förening med visionen om ett brandsäkert och hållbart Sverige. Vårt uppdrag är att göra samhällsnytta genom att utveckla och sprida kunskap som förebygger och minskar påverkan av bränder.

Förebygger-bränder-medlem.jpg

Förebygger bränder

Med stöd i forskning och kunskap hos våra experter utvecklar vi effektiva och hållbara tjänster som förebygger och minskar bränder. 

Forskning-medlem.jpg

Stöder forskning och kunskapsutbyten

Vi arbetar aktivt med kunskapsutveckling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. I insamlingsstiftelsen Brandforsk bedrivs projekt som delvis är finansierade av Brandskyddsföreningen.

Nätverk-medlem.jpg

Driver nätverksbaserade samarbeten

Vår verksamhet är plattforms- och nätverksbaserad för både privata och offentliga aktörer. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och representanter från branschorganisationer, försäkringsbolag, myndigheter och andra organisationer arbetar vi för att hantera samhällets brandsäkerhetsutmaningar

Press-opinion-medlem.jpg

Driver press och opinionsbildning

Genom ett aktivt press- och opinionsarbete, seminarier och möten med intressenter skapar vi intresse för Brandskyddsföreningens vision och driver aktuella brandsäkerhetsfrågor.

Normer-och-regelverk-medlem.jpg

Utvecklar normer och regelverk

Med stöd i aktuell forskning och datainsamling tar våra experter, tillsammans med etablerade samverkansgrupper, fram normer, regler, handböcker och rekommendationer. De ligger i sin tur grund för brandsäkra lösningar i bostadshus, kontorslokaler och vårdboenden samt inom industrin, på byggarbetsplatser, lantbruk och verkstäder.

Genom vår norm- och certifieringsverksamhet skapar vi värde för näringsliv, samhällsorganisationer och yrkesverksamma så de kan öka brandsäkerheten och minska skadekostnaderna.

LBF-medlem.jpg

Samarbetar med 20 lokala föreningar

Brandskyddsföreningen är en rikstäckande organisation med lokal närvaro. Tillsammans med våra 20 lokala föreningarna arbetar vi för ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Se även