/ Medlemskap / Kontakt

Kontakt

Person skriver på en laptop

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor kring medlemskapet.

Kontakt

Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta  generalsekreterare Mats Björs på e-post: generalsekreteraren@brandskyddsforeningen.se

För övriga frågor rörande medlemskapet eller om du vill ändra kontaktuppgifter eller lägga till fler kontaktpersoner som ska få information och medlemsbrev kontakta oss på e-post: medlemsansvarig@brandskyddsforeningen.se
eller på telefon 08 588 474 18

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till generalsekreteraren. Läs mer i föreningens stadgar >

Se även