/ Medlemskap / Kontakt

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor kring medlemskapet.

Kontakt

Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta tf generalsekreterare Lena Lind på e-post: generalsekreteraren@brandskyddsforeningen.se 

Vill du ändra kontaktuppgifter eller lägga till fler kontaktpersoner som ska få information och medlemsbrev från oss skicka e-post till medlem@brandskyddsforeningen.se

För övriga frågor kontakta medlemsansvarig Johan Sandell på e-post: johan.sandell@brandskyddsforeningen.se eller på telefon 08 588 474 18

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till generalsekreteraren. Läs mer i föreningens stadgar >