/ Medlemskap / Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Ett medlemskap i Brandskyddsföreningen är inte personligt. Alla som arbetar i din organisation kan ta del av medlemskapet – oavsett om ni är tre eller tre hundra och oavsett arbetsställe. Som medlem har alla medarbetare tillgång till ett unikt nätverk. Alla som befinner sig i nätverket har liknande arbetssituation och många gånger samma utmaningar. Vi finns representerade i hela landet i 22 lokala föreningar.

Här samlas brandskyddsledare, arbetsmiljöansvariga, risk managers, säkerhetschefer med flera. Här kan du mingla, skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Mycket är exklusivt för dig som medlem, till exempel tillgång till speciella seminarier och nätverksträffar samt rabatter och tillgång till expertis. Vi har ett stort utbud av utbildningar.

Medlemskap för alla dina medarbetare

 • Ett medlemskap i Brandskyddsföreningen (SBF) är inte personligt. Alla som arbetar på ditt företag (alla arbetsställen med samma organisationsnummer) kan ta del av innehållet i medlemskapet – oavsett om ni är tre eller trehundra personer.
 • Din organisation blir medlem i Brandskyddsföreningen Sverige samt i den lokala förening där ni har ert säte.
 • Som medlem innebär det att du och dina medarbetare har tillgång till ett unikt nätverk där alla befinner sig i en liknande arbetssituation och många gånger har samma utmaningar som du och dina kollegor.

Bidra och påverka en ideell och unik samhällsorganisation

 • SBF är en ideell allmännyttig organisation för ökad brandsäkerhet i samhället tillsammans med våra medlemmar.
 • Det som gör oss unika är vår allmännyttiga roll – vi är inte en bransch- eller intresseorganisation.
 • Vår allmännyttiga roll gör att vi kan agera som normsättande part och certifiera aktörer – vårt arbete blir en slags ”soft law” framtagna i samverkan med medlemmarna.

Seminarier, nätverk och omvärldsbevakning

 • Mycket är exklusivt för dig som medlem, tex tillgång till speciella seminarier, webinars och nätverksträffar. Här kan du mingla, skapa kontakter och utbyta erfarenheter.
  • Nätverksträffar alternerar mellan olika medlemsföretag.
  • Nätverksträffar marknadsförs i digitala kanaler (hemsidan, linkedin, facebook, nyhetsbrev) och via mail-inbjudningar direkt till medlemmarna.
 • Brandskyddsföreningen samarbetar med närliggande organisationer i projekt som antingen leds av oss eller där SBF deltar som referens, tex Boverket, Sprinklerfrämjandet, BIV, Svensk Försäkring, Visita, Riksantikvarieämbetet, MSB, SIS. Vi genomför gemensamma seminarier och aktiviteter i syfte att stärka och utveckla ett brandsäkert samhälle.
 • Lokalt har vi nära samarbete med kommuner, företagsorganisationer och Räddningstjänst.

Rabatt och löpande information

 • Medlemmar får volymrabatt på köp av utvalda produkter och tjänster, stöd och råd på hemsidan och service från vår kundsupport.
 • Du får Nyhetsbrev 4 ggr/år och tidningen Brandsäkert 6ggr/år.
 • SBF verkar för att medlemmarna skall vara så nöjda som möjligt med sitt medlemskap. Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller idéer på hur vi kan utveckla vårt tjänsteutbud och vår service för att på bästa sätt möta dina och ditt företags behov.