/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Södermanland

Brandskyddsföreningen Södermanland

En grön äng

Brandskyddsföreningen Södermanland bedriver i nära samverkan med länets räddningstjänster utbildning, information, rådgivning och aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och organisationer.