Civil insatsperson (CIP)

Civila insatspersoner hjälper en drabbad person på en olycksplats

Civila insatspersoner, CIP, utgör en viktig förstärkning vid bland annat bränder, hjärtstopp, trafikolyckor och drunkningsolyckor som kräver en snabb insats och första hjälpen. Den 1 juli 2016 startades de sex första områdena med CIP-verksamhet i Sörmland. Sedan dess har områdena utökats på flera platser i Sörmland.

Läs mer:
Så fungerar det att vara Civil insatsperson, CIP >
Finansiering, försäkring och utrustning >
Stöd från Leader Sörmland >

Om CIP-verksamheten

I dagsläget har vi totalt 13 områden på landsbygden i Sörmland med CIP-verksamhet, samt ett område i centrala Katrineholm där samverkan sker med Katrineholms kommun och deras trygghetsvärdar. I samtliga områden drivs verksamheten i samarbete mellan Brandskyddsföreningen Södermanland och räddningstjänsten i aktuell kommun.

Alla medverkande CIP har genomgått en grundutbildning som idag omfattar 12 timmar med innehåll som berör agerande när man kommer först till en olycksplats. Stor vikt läggs på egen säkerhet samt sjukvård som HLR och Första hjälpen.

CIP-områden i Sörmland

Katrineholms kommun: Strångsjö, Tisnarebaden, Sköldinge, Flodafors, Valdemarsö, Granhed, Hjälmsätter samt Katrineholm C

Vingåkers kommun: Läppe och Österåker

Flens kommun: Hälleforsnäs och Humledal

Gnesta kommun: Stjärnhov

Strängnäs kommun: Selaön

Erfarenheter

CIP blir larmade till ca 50 insatser per år. Flertalet av dessa gäller trafikolyckor. Den vanligaste arbetsuppgiften där CIP har gjort stor nytta har gällt att varna andra trafikanter så att det inte sker fler olyckor. Andra uppgifter har varit att ta hand om chockade personer och vid några tillfällen tagit hand om djur som varit inblandade i olyckan.

CIP har medverkat vid såväl skogsbränder som bränder i byggnader och varit med och gjort en första insats med pulversläckare som har haft stor betydelse för händelsens utgång. Även vid drunkningslarm har CIP medverkat och gjort en första insats med hjärtstartare innan räddningspersonal varit på plats. Den goda lokalkännedom som CIP besitter har också varit till god hjälp för räddningstjänsten.

Kontakt

Utbildning för CIP arrangeras av Brandskyddsföreningen Södermanland och genomförs i samverkan med länets räddningstjänster. Är ni intresserade av att starta ett CIP-område så hjälper vi er gärna. Vi kan även bistå med information och kontakter för att starta upp områden utanför Sörmland. För mer information om uppstart, utbildning, kostnader, möjlighet till finansiering mm. kontakta
per.gustafsson@lbfsodermanland.se.