/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Södermanland / Om oss / Civil insatsperson (CIP) / Finansiering, försäkring och utrustning

Finansiering, försäkring och utrustning

Civila insatspersoner övar HLR på en docka

Här hittar du mer information om hur vi finansieras, vilken försäkring som gäller samt vilken utrustning du behöver som Civil insatsperson, CIP.

Finansiering

De CIP-områden Brandskyddsföreningen Södermanland tar initiativ till måste på något sätt finansieras. Det gäller kostnader för utbildning, utrustning, alarmering och administration. Den största delen av kostnaden ligger i uppstarten av ett område. Finansiering har hittills skett genom bidrag från olika organisationer. Största finansiärer har varit EU-medel från Leader Sörmland, Länsförsäkringar Sörmland samt de kommuner och räddningstjänster där CIP introducerats.

Vill ni stödja Brandskyddsföreningen Södermanlands verksamhet med CIP genom bidrag eller sponsring maila till per.gustafsson@lbfsodermanland.se. Möjlighet finns att visa att ni stödjer verksamheten med tryck på jackor och varselvästar samt på vår hemsida.

Försäkring

Brandskyddsföreningen Södermanland har tecknat en gruppolycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Södermanland som omfattar alla CIP som medverkar vid larm, utbildning och andra aktiviteter. Försäkringen gäller även till och från nämnda aktiviteter.

Utrustning

Nedan beskrivs den grundutrustning som vi har ambitionen att alla CIP ska ha. Det finns även möjlighet att köpa tilläggsutrustning. För mer information och priser för samtliga produkter, se Safetypax webbshop:

Webbshop

Hjärtstartare

Ambitionen är att det till varje område ska följa en hjärtstartare som placeras centralt i området och är tillgänglig för alla CIP. Vi har valt en modell som är något dyrare men den är väldigt självinstruerande med både tal och en skärm som visar med bild varje moment som ska utföras. Det går inte att göra fel med den här hjärtstartaren.

Pulversläckare

Alla CIP har en egen pulversläckare. Vi har två storlekar på släckare 2 kg och 6 kg. Givetvis är den större släckaren effektivare men samtidigt svårare att transportera i bilen. Det är viktigt att släckaren sitter fast och inte kan kastas framåt vid en inbromsning eller olycka. Den mindre släckaren kan med fördel placeras i CIP ryggsäck tillsammans med övrig utrustning och spännas fast med ett vanligt bilbälte.

Varseljacka

En rejäl varseljacka som är uppmärkt med text Civil insats och Brandskyddsföreningens logga. Det finns även plats för eventuellt tryck för sponsor.

Liten sjukvårdsväska

En liten sjukvårdsväska med innehåll för att stoppa blödning samt en klädsax och plasthandskar.

Pocketmask

Andningsmask, eller pocketmask som det också kallas, används för effektiva inblåsningar vid hjärt-lungräddning. Masken är utrustad med ett utbytbart envägsfilter, skyddar både livräddaren och den drabbade vid konstgjord andning.

Ryggsäck

Helt vattentät ryggsäck som är avtorkningsbar. Den rymmer all CIP-utrustning inkl. 2 kg pulversläckare. Tryck med ”Civil insats”.

Har du frågor angående utrustning, kontakta verksamhetsledare Per Gustafsson på per.gustafsson@lbfsodermanland.se, tel. 0730-314840.