Stöd från Leader Sörmland

Flera civila insatspersoner i gula arbetskläder
Medverkande CIP från Stjärnhov.

Leader Sörmland hjälper oss att utveckla vår CIP-verksamhet.

Med bidrag från Leader Sörmland har vi driftsatt tre nya CIP-områden i Sörmland under hösten 2021. Två områden i Flens kommun, Hälleforsnäs och Humledal, samt ett område i Gnesta kommun, Stjärnhov. Trots de problem som uppstått i samband med pandemin så har vi nu klarat av att rekrytera och utbilda frivilliga personer i dessa områden. Alla medverkande har utrustats med en varseljacka och varselväst så att de syns bra och att det är tydligt för räddningspersonal att det är utbildade personer som gjort en första insats. Därutöver ingår en pulversläckare, sjukvårdsväska och varningspuckar i den utrustning som tilldelats.

Vi riktar ett stort tack till Leader Sörmland som gett oss möjlighet att tillsammans med räddningstjänsten kunnat utveckla vår verksamhet i Sörmland.

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg Leader-logo.jpg