Om oss – Brandskyddsföreningen Södermanland

Vår verksamhet bedriver vi i nära samverkan med länets räddningstjänster och består av utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och organisationer.

Våra instruktörer är alla aktiva brandbefäl från länets räddningstjänster och således väl förtrogna med riskbilden i just din kommun.

Undantaget är att som instruktör för ”sotning i egen regi” anlitar vi en skorstensfejarmästare som är verksam i länet.