Om oss – Brandskyddsföreningen Södermanland

Vår verksamhet bedriver vi i nära samverkan med länets räddningstjänster och består av utbildning, information, rådgivning samt andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag och organisationer. Våra instruktörer har erfarenhet av och är kunniga inom sina områden.