Styrelse och organisation

Styrelse

Befattning Namn Ort
Ordförande Stefan Ekholm Nyköping
Vice ordförande Roger Larsson Vingåker
Kassör Stig Larsson Nyköping
Ledamot Bengt Öberg Vingåker
Ledamot Marcus Asplund Katrineholm
Ledamot Håkan Jansson Nyköping
Ledamot Jan-Erik Karlsson Nyköping
Ledamot Annica Hagberg Eskilstuna

Verksamhetsledare

Befattning Namn Ort
Verksamhetsledare Jan Bennerhed Katrineholm
Verksamhetsledare Per Gustafsson Katrineholm
Verksamhetsledare Helena Svensson Katrineholm

Se kontaktuppgifter här >