/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Södermanland / Om oss / Civil insatsperson (CIP) / Så fungerar det att vara Civil insatsperson (CIP)

Så fungerar det att vara Civil insatsperson (CIP)

En civil insatsperson och ett barn

Civilia insatspersoner, CIP, gör viktiga första insatser på olycksplatser. Alla som medverkar som CIP gör det helt frivilligt. Man hjälper till utifrån sin egen förmåga och förutsättningar och avgör själv vid varje tillfälle om man kan bidra.

Såhär fungerar CIP

I Sörmland startade verksamheten med CIP 2015 i ett samverkansprojekt mellan Brandskyddsföreningen Södermanland och Västra Sörmlands Räddningstjänst. Syftet var att stärka förmågan på platser dit samhällets resurser har lång framkörningstid. Vid flertalet händelser har tidsfaktorn en mycket stor betydelse, att någon kan göra någonting för att bryta ett förlopp som snabbt eskalerar. Genom CIP kan frivilliga som bor och är verksamma i närområdet engageras. 

Larmning av CIP sker från SOS Alarm i en app via avtal mellan SOS Alarm och Brandskyddsföreningen Södermanland. För att larmning till CIP ska ske krävs även ett godkännande från räddningstjänsten i aktuellt område.

Samtidigt som räddningstjänsten får larm från SOS går informationen ut via appen till de personer i området som valt att engagera sig och är villiga att utifrån sina egna förutsättningar påverka händelseutvecklingen i ett tidigt skede. De händelser som CIP larmas till är bränder, trafikolyckor, drunkningsolyckor och via appen SMS-livräddarna till hjärtstopp. 

Alla som medverkar som CIP gör det helt frivilligt och ingen ersättning utgår. Man hjälper till utifrån sin egen förmåga och förutsättningar och avgör själv vid varje tillfälle om man kan bidra. Aktionstiden där en frivillig CIP agerar är från larm fram till att samhällets resurser är på plats. Då avgör räddningstjänst eller sjukvårdspersonal om CIP ska fortsätta räddningsarbetet. Om så är fallet har samhällets resurser även ett ansvar för CIP som en del av räddningsinsatsen.

Utbildning för att bli CIP

En förutsättning för att bli en CIP är att genomgå en grundutbildning. Utbildningens innehåll belyser säkerhet för de som medverkar som CIP men även det juridiska perspektivet kring hur man kan agera. Förutom att öva på att komma först till en olycksplats och ge första hjälpen med HLR så tas även förebyggande åtgärder och krisberedskap upp och möjligheten att sprida den kunskapen till vänner, bekanta, grannar m.fl. Utbildningens längd är 3x4 timmar.

Utbildning för CIP arrangeras av Brandskyddsföreningen Södermanland och genomförs i samverkan med länets räddningstjänster. Är ni intresserade av att starta ett CIP-område så hjälper vi er gärna. För mer information om uppstart, utbildning, kostnader, möjlighet till finansiering mm. maila per.gustafsson@lbfsodermanland.se 

Utrustning

Brandskyddsföreningen Södermanland har i ett samarbete med Safetypax AB tagit fram utrustning för CIP med varselkläder mm. med en tydlig CIP-märkning. Mer information om utrustning kan ni läsa om under Finansiering, försäkring och utrustning >