/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Norrbotten

Brandskyddsföreningen Norrbotten

Norrländskt landskap uppe på en höjd fotad under solnedgång

Brandskyddsföreningen Norrbotten är 14 kommuner i samverkan som arbetar med att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand.