/ Regionala föreningar / Brandskyddsföreningen Jämtland

Brandskyddsföreningen Jämtland

Brandskyddsföreningen Jämtland är delägare i Brandskyddsföreningen Nedre Norrland Utbildning AB, (BfNN). Genom BfNN bedriver vi utbildningsverksamhet där överskottet går in i föreningen och dess arbete med att sprida brandskyddskunskap.