Om oss – Brandskyddsföreningen Jämtland

Brandskyddsföreningen Jämtland äger tillsammans med Brandskyddsföreningarna i Västmanland, Uppsala län, Dalarna och Gävleborg utbildningsaktiebolaget Mitt Utbildning AB.

Mitt Utbildning AB ska genom effektiv administration driva brandskyddsutbildning i de fem länen.

Bolagets överskott fördelas till ägarna, det vill säga de fem ideella brandskyddsföreningarna, som använder pengarna till att sprida brandskyddsbudskap.