/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Dalarna

Brandskyddsföreningen Dalarna

Ett träd på en höjd och en sjö i i bakgrunden

Brandskyddsföreningarna i Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland äger tillsammans Mitt Utbildning AB. Vi utbildar företag och organisationer i brandskydd och hjärt-lungräddning. Överskottet går oavkortat till föreningarnas ideella verksamhet, som verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö, genom att sprida brandskyddsinformation. Tillsammans skapar vi ett brandsäkrare Sverige.