Om oss – Brandskyddsföreningen Dalarna

Brandskyddsföreningen Dalarna samverkar med sina medlemmar, i synnerhet kommuner och räddningstjänster, för att kunna nå ut med brandsäker kunskap till så många som möjligt.

Genom anslag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) möjliggör föreningen att även de mest utsatta grupperna kan få tillgång till utbildning och brandsäker kunskap. Under 2017–2018 har MSB prioriterat följande grupper:

  • personer som bor i flerbostadshus i tätorts- och storstadsområden med hög andel bostadsbränder,
  • personer som läser på SFI,
  • aktiva 65+ i egen bostad
  • personer med funktionsnedsättning i egen bostad.

Grupper inom dessa kategorier har därmed möjlighet att erhålla kostnadsfri utbildning gällande brandsäkerhet i hemmet.

Under våren 2017 erbjöd Brandskyddsföreningen Dalarna ett samarbete till sotare i Dalarna och Gävleborg. Flera av sotarna accepterade erbjudandet och under hösten fick de ett lokalt anpassat A4-blad skickat till sig, att dela ut till de villaägare som de besöker, innehållande information om brandsäkerhet, brandskydd och ventilationsrengöring. Inom våra län visar statistik att eldstadsrelaterade bränder är den vanligaste brandorsaken i våra hem. Vi vill minska antalet bränder och därför bestämde vi oss för att inleda detta samarbete.

Föreningen jobbar också aktivt gentemot barn och skolungdomar i olika åldrar för att höja kunskapen, aktsamheten och medvetenheten kring brand, brandrisker och konsekvenser av brand. Utbildningarna anpassas efter elevernas ålder. Läs mer om Flammys Brandsyn här 

Sedan 2012 genomförs varje år Flammys Brandsyn i åk 2 något som är väldigt uppskattat av eleverna och som visar sig påverka brandskyddet i bostäder på ett positivt sätt (i ett längre perspektiv).

Tillsammans med Brandskyddsföreningarna i Gävleborg, Jämtland, Västmanland och Uppsala län äger vi utbildningsaktiebolaget Mitt Utbildning AB. Bolagets överskott fördelas till ägarna, det vill säga de fem ideella brandskyddsföreningarna, som använder pengarna till att sprida brandskyddsbudskap.

Tillsammans jobbar vi för ett brandsäkrare Dalarna och ett brandsäkrare Sverige.