Om oss – Brandskyddsföreningen Dalarna

Brandskyddsföreningen Dalarna samverkar med sina medlemmar, i synnerhet kommuner och räddningstjänster men även försäkringsbolag och sotaraktörer, för att kunna nå ut med brandsäker kunskap till så många som möjligt.

Genom anslag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) möjliggör föreningen att även betalningssvaga grupper kan få tillgång till utbildning och brandsäker kunskap. MSB bestämmer vilka grupper som ska prioriteras under olika perioder och det kan exempelvis vara:

  • personer som bor i flerbostadshus i tätorts- och storstadsområden med hög andel bostadsbränder,
  • personer som läser på SFI,
  • aktiva 65+ i egen bostad,
  • personer med funktionsnedsättning i egen bostad.

Grupper inom prioriterade kategorier har därmed möjlighet att erhålla kostnadsfri utbildning gällande brandsäkerhet i hemmet.

Kontakta oss på info@lbfdalarna.se för att få veta vilka grupper som är aktuella och vilka villkor som gäller.

Sedan våren 2017 har Brandskyddsföreningen Dalarna erbjudit ett samarbete till sotare i Dalarna och Gävleborg. Flera av sotarna har accepterat erbjudandet och de har fått ett lokalt anpassat A4-blad skickat till sig, att dela ut till de villaägare som de besöker, innehållande information om bland annat brandsäkerhet, brandskydd och ventilationsrengöring. Inom våra län visar statistik att eldstadsrelaterade bränder är den vanligaste brandorsaken i våra hem. Vi vill minska antalet bränder och därför bestämde vi oss för att inleda detta samarbete.

Föreningen jobbar också aktivt gentemot barn och skolungdomar i olika åldrar för att höja kunskapen, aktsamheten och medvetenheten kring brand, brandrisker och konsekvenser av brand. Utbildningarna anpassas efter elevernas ålder. Läs mer om Flammys Brandsyn här 

Sedan 2012 genomförs varje år Flammys Brandsyn i årskurs 2 något som är väldigt uppskattat av eleverna och som visar sig påverka brandskyddet i bostäder på ett positivt sätt (i ett längre perspektiv).

Tillsammans med Brandskyddsföreningarna i Gävleborg, Jämtland, Västmanland och Uppsala län äger vi utbildningsaktiebolaget Mitt Utbildning AB. Bolagets överskott fördelas till ägarna, det vill säga de fem ideella brandskyddsföreningarna, som använder pengarna till att sprida brandskyddsbudskap.

Tillsammans jobbar vi för ett brandsäkrare Dalarna och ett brandsäkrare Sverige.