Om oss – Brandskyddsföreningen Dalarna

Brandskyddsföreningen Dalarna äger tillsammans med Brandskyddsföreningarna i Gävleborg, Jämtland, Västmanland och Uppsala län ett utbildningsaktiebolag, Brandskyddsföreningen Nedre Norrland Utbildning AB, BFNN. BFNN AB ska genom effektiv administration driva brandskyddsutbildning i de fem länen.

Bolagets överskott fördelas till ägarna, det vill säga de fem ideella brandskyddsföreningarna, som använder pengarna till att sprida brandskyddsbudskap.