Flammys brandsyn

Brandskyddsföreningen Dalarna har sedan 2012 arbetat med att minska antalet bostadsbränder genom en utbildning i grundskolans åk 2, kallad Flammys brandsyn i bostaden. Det är helt kostnadsfritt för skolan/kommunen och innehållet i utbildningen är förberett av Brandskyddsföreningen Dalarna och levereras av räddningstjänsten.

Corona-justerat upplägg i korthet (från och med HT 2020):

  • Klassläraren får erbjudande från räddningstjänsten om att motta ett kostnadsfritt utbildningspaket som Brandskyddsföreningen Dalarna har satt ihop så att läraren enkelt kan ge sin klass en lektion i brandkunskap och brandsäkerhet.

  • Efter lektionstillfället får varje elev en Flammy-tidning med sig hem (innehållande serier, spel och pyssel som fortsätter inlärningen på ett roligt sätt) och en Checklista.

  • Checklistan har eleven för att kunna göra en enkel brandsyn i hemmet tillsammans med en vuxen.

  • När eleverna är klara lämnas Checklistorna tillbaka till räddningstjänsten och klassen får då ett tävlingsformulär. Checklistor inlämnade före 1 december ger en klassbelöning!

  • Tävlingen går ut på att skapa/presentera/sprida brandskyddstips. Ett fint pris delas ut till det bästa bidraget i varje kommun.

Vi ser en mycket tydlig koppling till gällande läroplan inom flera områden. Barnen lär sig mer om brand och brandskydd, de lär sig att ta ansvar samtidigt som de lär sig om och ser över sitt eget brandskydd hemma. De får kunskap i hur och varför en brand startar och hur man släcker den. De får samhällsinformation och inblick i räddningstjänstens arbete. De får träna på samarbete och kreativitet när de gör det gemensamma tävlingsbidraget, och mycket mer!

Brandsynen är också mycket betydelsefull genom att brandskyddskunskapen som barnen får i skolan förs vidare till övriga hemmet och även i stor utsträckning till kringliggande hushåll (mor- och farföräldrar, grannar etc). Resultaten som rapporteras in ligger också till grund för räddningstjänstens och kommunens fortsatta förebyggande säkerhetsarbete inom brand och utgör underlag till var man behöver göra ytterligare informations- och/eller utbildningsinsatser för att minska antalet bostadsbränder.

Ofta kontaktar den lokala räddningstjänsten varje skola och erbjuder detta projekt. Det går också bra att själv ta kontakt med räddningstjänsten och komma överens om genomförandet. Nya projekt startar varje hösttermin och vi hoppas att ännu fler skolor och kommuner ska se fördelarna med detta enkla och mycket uppskattade projekt. Tillsammans kan vi minska antalet bostadsbränder och få ett brandsäkrare Sverige!

Utbildningsmaterial