Vår styrelse

Styrelse för Brandskyddsföreningen Dalarna från och med 2021-03-18.

Ordförande

Johan Perjons, Trafikverket (vald till 2022)

Vice ordförande

Tomas Bergqvist, Dalarnas försäkringsbolag (vald till 2022)

Kassör

Steinar Bergholt, Borlänge (vald till 2022)

Ledamöter

Mats Hedlund, Räddningstjänsten Dala Mitt (vald till 2023)
Åke Persson, Långshyttan (vald till 2023)
Lars Westerfors, Avesta (vald till 2022)
Susanne Alriksson, Gamla Byn AB (vald till 2022)
Kamilla Nordström, Falu kommun (vald till 2023)
Mattias Johansson, Fjällsotarna (vald till 2023)

Vakant

Verksamhetsledare

Elisabeth Myregrund

Telefon: 070-579 50 40
E-post: elisabeth.myregrund@lbfdalarna.se

Kansli och postadress:
Brandskyddsföreningen Dalarna
Kyrkbacksvägen 8
791 33 Falun

Valberedning

Per Torsell, sammankallande
Telefon: 0225-341 16
E-post: per.torsell@hedemora.se

Tommy Albinsson, ledamot

Andreas Bertilsson, suppleant