/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Skaraborg

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Ett slott i Skaraborg intill vatten

Brandskyddsföreningen Skaraborg verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av (främst) brand. Föreningen arbetar med samordning, utveckling, utbildning och informationskampanjer.