Om oss – Brandskyddsföreningen Skaraborg

Brandskyddsföreningen Skaraborg bildades 1960 med uppgift att verka för utvecklingen och vidmakthållandet av ett ordnat och betryggande brandförsvar inom Skaraborg.

Föreningen ska verka för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas av (främst) brand. Verksamheten i form av utbildningar bedrivs av varje räddningstjänst och genom avtal med brandskyddsföretag i Skaraborg. Föreningens roll är främst samordning, utveckling och utbildning av instruktörer. Dessutom svarar föreningen för länsövergripande informationskampanjer.