Styrelse

Styrelsen för Brandskyddsföreningen Skaraborg

Ordförande:

Jan-Olof Sandberg

Vice ordförande:

Alf Larsson

Sekreterare:

Jonas Myrén, verksamhetsledare

Ledamöter:

Torbjörn Andersson

Berit Hansson

Stefan Swenson

Ulf Lindholm

Elisabeth Hellström

Håkan Källqvist

Revisorer:

Bengt Ericson

Bengt-Arne Andersson

Valberedning:

Hans Ingebert

Nilsåke Carlsson