Styrelse

Styrelsen för Brandskyddsföreningen Skaraborg

Ordförande:

Jan-Olof Sandberg

Vice ordförande:

Alf Larsson

Sekreterare:

Åsa Jellinek, verksamhetsledare

Ledamöter:

Torbjörn Andersson

Berit Hansson

Stefan Swenson

Ulf Lindholm

Elisabeth Hellström

Thomas Lind

Gunnar Laurel 

Revisorer:

Bengt-Arne Andersson

Peter Lundberg

Valberedning:

Carl fredrik Svedenberg

Magnus Sundén