Föreningens mål

Målen för Brandskyddsföreningen Skaraborg är:

  • Lämna myndigheter, samfälligheter, institutioner, organisationer, företag och enskilda, råd och upplysningar beträffande brandförsvaret, dess organisation och utrustning m.m.
  • Anordna eller medverka vid kurser och konferenser för brandpersonal, för anställda inom näringslivet och för andra samhällsgrupper.
  • I samarbete med Brandskyddsföreningen Sverige bedriva konsulentverksamhet .
  • Att i övrigt även samverka med Brandskyddsföreningen Sverige.