/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Stockholm-Uppsala

Brandskyddsföreningen Stockholm-Uppsala

En smal gränd

Brandskyddsföreningen Stockholm-Uppsala är en medlemsförening som inom Stockholms och Uppsala län verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Vi gör det genom rådgivning, information, utbildningar, övningar och aktiviteter som riktas till allmänheten, medlemmar och organisationer.