/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Örebro län

Brandskyddsföreningen Örebro län

Ett stort stenslott

Brandskyddsföreningen Örebro län är en ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Örebro län och Sverige. Vi gör det i nära samarbete med räddningstjänsten i länet genom information, utbildningar och aktiviteter som riktas till allmänheten, medlemmar, företag samt organisationer.